🤑Xin chào!

Wasabi là giao thức Hợp đồng quyền chọn có bảo đảm phi tập trung, ngang hàng (P2P) đầu tiên phát hành và giao dịch các vị thế quyền chọn dưới dạng các NFTs. LFG!

Tại sao lại là NFT quyền chọn?

Có nhiều vấn đề với thị trường NFT hiện nay:

  • Không có tính năng phòng vệ giá (Hedge): Các traders chỉ có thể mua NFT ở mức giá thấp và hy vọng bán chúng ở mức giá cao hơn. Hiện tại không có cách nào để những người nắm giữ NFT phòng vệ giá cho các vị thế của họ hoặc kiếm lợi nhuận từ những đợt suy thoái của thị trường.

  • Không có khả năng tạo ra Real Yield: Những người nắm giữ các loại tài sản ERC-721 không thể kiếm được thu nhập thụ động liên tục một cách an toàn.

  • Không có khả năng đầu cơ giá cả phải chăng: Vì các collectibles kỹ thuật số là những vật thể văn hóa không hoán đổi được (non-fungible), nên chúng chỉ có thể được giao dịch với số lượng riêng biệt. Phần lớn các nhà giao dịch không thể tham gia vào các thị trường NFT có giá trị cao vì họ không đủ khả năng chi trả mức giá tối thiểu cần thiết để mua một phần gia tăng riêng biệt. Ví dụ: 1 CryptoPunk đầy đủ.

Wasabi giải quyết cả ba vấn đề bằng cách cho phép các LP (Liquidity provider) kiếm được lợi nhuận từ NFT của họ và các trader được long và short các collections này.

Last updated